Behandling

Förkortade muskler som orsakas av bla snedbelastningar, felanpassad utrustning eller felaktig ridning, leder bland
annat till smärta, minskad rörlighet, ändrad kroppshållning, mekanisk stress på leder och senor m.m.
Den töjande, avslappnande och smärtlindrande effekten som hästmassagen har på både muskler och senor
 hjälper både friska hästar att prestera bättre (upp till 20%), och skadade hästar att komma tillbaka efter sin konvalescens.

 

                    

                                                                              Användning av felaktig utrustning och fel-                  Användning av rätt utpassad utrustning
                                                                              aktig träning. Atrofi på longissimus och                      och rätt träning. Fint musklad rygg!           
                                                                              trapezius musklerna.                                                       
 

Vad är hästmassage bra för?

Massagen förebygger muskelskador och gör att man på ett tidigt stadium kan upptäcka muskelknutar.

Massagen höjer blodcirkulationen i musklerna, men håller även lymfcirkulationen igång. Ökad blodcirkulation gör att slaggprodukter transporteras bort och nytt, näringsrikt blod når ut i blodkärl och kapillärer.

Vid skada kan massagen ha en smärtlindrande effekt, genom att muskeln slappnar av och cirkulationen återställs. Dessutom produceras endorfiner, kroppens eget smärtstillande medel, med hjälp av massagen!

Med hjälp av massage kan musklernas kapacitet öka och därmed hästens prestation.

Efter muskelskador kan massagen minska ärrvävnaden betydligt och bidra till ökad elasticitet och funktion i muskeln.

Inför och under tävling/hård träning kan massagen hjälpa till att bidra till en snabbare återhämtning av musklerna.

Behandling med microström

Equicurrent Elektroterapi sänder mikroströmmar genom huden till den skadade vävnaden på hästen. Mikroströmmar minskar smärta, stimulerar läkning, ökar proteinsyntesen samt stimulerar cirkulation av blod och lymfa. Mikroström arbetar på cellnivå och hjälper till att reparera och bygga upp skadade celler. Behandling med mikroström har visat sig vara effektivt på hästar vars kropp är mycket mottaglig för den stimulering som behandlingen ger. Forskning har visat att mikroström kan höja produktionen av ATP med runt 500 procent i ett skadat område. ATP (adenosintrifosfat) används av kroppen för att skapa energi för reparation, återuppbyggnad, rörelse med mera.

När kan mikroström användas
Tack vare de läkande effekterna kan Equicurrent Elektroterapi användas vid en mängd olika indikationer:

 • Ledinflammationer
 • Ledförslitningar
 • Senskador
 • Muskelskador
 • Brosk och ligamentskador
 • Sår
 • Cirkulationsproblem

Fördelar i korthet

 • Hjälper till att öka läkeprocessen
 • Minskar svullnader och ödem
 • Reducerar triggerpunkter i muskler
 • Reducerar akut och kronisk smärta
 • Minskar risken för ytterligare skador
 • Säker och enkel behandling utan risk för att hästen får elchocker eller fastnar i utrustningen

 

 

~~~~~  **********  ~~~~~